ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΤΑ.Π.Ε.Μ (Εργατοϋπαλλήλοι Μετάλλου)  Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΑΕΔ (παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων του προγράμματος του ΟΑΕΔ) 03/4/17 – 20/4/17
ΔΕΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ έως 12/06/2017
 ΤΑΥΤΕΚΩ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ  )Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΥΔΚΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΑΥΤΕΚΩΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ

(ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
Α΄κατασκηνωτική περίοδο από 2-6-2017 έως 14-6-2017

Για την Β΄,Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο από 19-6-2017 έως 30-6-2017
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ) Για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 02/06/17 

Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης συμμετοχής η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

 ΕΤΑΑ – ΤΑΣ(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΤΑ-ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ                 Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΑΕΕ υπάλληλοιΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ Ναυτικοί και Τουριστικοί ΠράκτορεςΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΙΚΑ -ΤΑΞΥ ΞενοδοχοϋπάλληλοιΑπό 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΥΑΘ
 ΟΛΘ έως 26/05/17
 ΟΑΣΘ έως 06/06/17 
 ΟΑΕΔ υπάλληλοι
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ(ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ο.Λ.Μ.Ε παιδιά εκπαιδευτικών μελών της Ο.Λ.Μ.Ε) 
ΤΠΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΑΑΝ-ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ) & ΕΤΑΑ -ΤΥΔΠ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΥΠΑΛΗΛΟΙ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ) 02/06/17 έως 09/06/17

 

 

To Top