ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΤΑ.Π.Ε.Μ (Εργατοϋπαλλήλοι Μετάλλου)   Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΑΕΔ (παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων του προγράμματος του ΟΑΕΔ)  03/4/17 – 20/4/17
ΔΕΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ  έως 12/06/2017
 ΤΑΥΤΕΚΩ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ  ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΥΔΚΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΤΑΥΤΕΚΩΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ

(ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
Α΄κατασκηνωτική περίοδο από 2-6-2017 έως 14-6-2017

Για την Β΄,Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο από 19-6-2017 έως 30-6-2017
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ)  Για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 02/06/17 

Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης συμμετοχής η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

 ΕΤΑΑ – ΤΑΣ(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΕΤΤΑ-ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ                  Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΑΕΕ υπάλληλοι Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ Ναυτικοί και Τουριστικοί Πράκτορες Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΙΚΑ -ΤΑΞΥ Ξενοδοχοϋπάλληλοι Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΥΑΘ
 ΟΛΘ  έως 26/05/17
 ΟΑΣΘ  έως 06/06/17 
 ΟΑΕΔ υπάλληλοι
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ(ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ο.Λ.Μ.Ε παιδιά εκπαιδευτικών μελών της Ο.Λ.Μ.Ε)  
ΤΠΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)  Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΕΑΑΝ-ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ) & ΕΤΑΑ -ΤΥΔΠ(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)  Από 2/6/17- 14/6/17 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α’ περιόδου.

Από 19/6/17- 30/6/17 για τους ενδιαφερόμενους της Β’, Γ’ περιόδου.

 ΥΠΑΛΗΛΟΙ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών )  02/06/17 έως 09/06/17

 

 

To Top