Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ ανοίγει 5/6/2019 και θα κλείσει 16/6/2019 για τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα αφορά 1500 παιδιά και για διάστημα 15 διανυκτερεύσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019 απευθύνεται σε χίλια πεντακόσια(1.500) παιδιά, δικαιούχους του ΛΑΕ, από όλους τους νομούς της χώρας, ηλικίας 6 έως 16ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2003 έως 31-12-2013. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

α. παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων τουΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενουέτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και

β. παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομαπαραπληγίας – τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων, να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα καιειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχοτου ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος τα παιδιά – δικαιούχοι του ΛΑΕ πουεπιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top