Για να συμπληρώσετε το δελτίο εγγραφής κάνετε κλικ εδώ ,συμπληρώστε το και στείλτε το στο info@alexandracamp.gr ή στο fax 2310267142

Εναλλακτικά συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα ακόλουθα πεδία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου (απαιτείται)

Ασφαλιστικό Ταμείο (απαιτείται)

Διεύθυνση (απαιτείται)

Πόλη (απαιτείται)

Νομός (απαιτείται)

Τ.Κ. (απαιτείται)

Τηλέφωνο 1 (απαιτείται)

Τηλέφωνο 2 (προαιρετικά)

Τηλέφωνο 3 (προαιρετικά)

ΑΜ (απαιτείται)

ΑΜΚΑ (απαιτείται)

Χώρος εργασίας - Επάγγελμα (απαιτείται)

Email

ΑΔΤ (απαιτείται)

Ημερομηνία γέννησης (απαιτείται)

Τόπος γέννησης (απαιτείται)

Α.Φ.Μ. (απαιτείται)

Δ.Ο.Υ. (απαιτείται)

Ονοματεπώνυμο Συζύγου (απαιτείται)

Email Συζύγου

Α.Φ.Μ. Συζύγου (απαιτείται)

ΑΜΚΑ Συζύγου (απαιτείται)

Χώρος εργασίας - Επάγγελμα Συζύγου (απαιτείται)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Ονοματεπώνυμο Κατασκηνωτή (απαιτείται)

ΑΜΚΑ

Αριθμός επιταγής ΟΑΕΔ

Ημερομηνία γέννησης (απαιτείται)

Email

Ημερομηνία άφιξης (απαιτείται)

Ημερομηνία αναχώρησης (απαιτείται)

Συγκάτοικοι (προαιρετικά)

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν οι συγκάτοικοι έως και 5 ημέρες πριν την άφιξη των κατασκηνωτών οι παρέες θα τακτοποιούνται από την 2η ημέρα διαμονής των κατασκηνωτών και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ξαναήρθες στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα; (απαιτείται) ΝαιΌχι

Ποια Έτη; 20172016201520142013201220112010

Νέος Κατασκηνωτής; ΝαιΌχι

Πως μάθατε για την κατασκήνωση Αλεξάνδρα; (απαιτείται) Από φίλο ή συγγενήή internet (όνοµα site)ή άλλο

Περίοδος Α’ 17/06 - 09/07B’ 09/07 - 31/07,Γ’ 31/07 - 22/08,Άλλο

Περίοδοι ΟΑΕΔ Α´ 17/06 - 01/07Β´ 25/06 - 09/07Γ´ 09/07 - 23/07Δ´ 23/07 - 06/08Ε´ 31/07 - 14/08ΣΤ´ 08/08 - 22/08

Για να γίνει δεκτό το παιδί στην κατασκήνωση χρειάζεται μια βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού δημοσίου φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κτλ.)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

1) Έχει παρουσιάσει το παιδί κάτι από τα ακόλουθα; (απαιτείται)

Α. ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙ∆Α ΝαιΌχι Β. ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΝαιΌχι Γ. ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΝαιΌχι Εάν ΝΑΙ: Τι είδους αιτιολογία; ∆.ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΝαιΌχι Ε.ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΝαιΌχι Εάν ΝΑΙ: Τι είδους και σε τι; ΣΤ. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝαιΌχι Εάν ΝΑΙ σε ποια;

2) Έχει κάνει πρόσφατα αντιτετανικό εμβόλιο; (απαιτείται) ΝαιΌχι Εάν ΝΑΙ πότε;

3) Αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικής φύσης; (π.χ. ενούρηση, υπνοβασία, φοβίες κ.λ.π.) (απαιτείται)

4) Επιπρόσθετες παρατηρήσεις (προαιρετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ (απαιτείται)

ΟΝΟΜΑ (απαιτείται)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (απαιτείται)

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (απαιτείται)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συμπληρώνεται προαιρετικά)

Επιλέξτε μέχρι 3 δραστηριότητες που θεωρείτε “υποχρεωτικές” για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του παιδιού:

Επιλέξτε πόσες φορές θα επαναλλαμβάνονται μέσα στην εβδομάδα:

123

123

123

Ο έλεγχος δραστηριοτήτων σχετίζεται με το “ελεύθερο” πρόγραμμα δραστηριοτήτων των κατασκηνωτών. Με τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας, οι γονείς μπορούν να “ελέγξουν” τις δραστηριότητες που επιλέγουν τα παιδιά τους. Μετά την επιλογή σας οι δραστηριότητες αυτές εγγράφονται στην ατομική καρτέλα δραστηριοτήτων του παιδιού. Αυτή η φόρμα είναι εθελοντική. Αν θέλετε το παιδί να επιλέξει όλες τις δραστηριότητες μόνο του, μην συμπληρώσετε αυτήν την φόρμα.

*Εχετε υπόψιν ότι την ίδια δραστηριότητα μπορεί να την επιλέξει το παιδί όσες φορές θέλει.

Δηλώνω υπεύθυνα το ακριβές των παραπάνω και ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής που αναγράφονται εδώ και τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης καθώς επίσης ότι ο κατασκηνωτής είναι σε καλή κατάσταση και φυσιολογική υγεία και ότι έχει δυνατότητα για την σωστή φροντίδα και υγιεινή του και ότι μπορεί να συµμετέχει στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα µε τον Νόμο. Η Εγγραφή ισχύει µε την αποστολή του δελτίου εγγραφής στα γραφεία της κατασκήνωσης και επιπρόσθετα για τους ιδιώτες µε την απόδειξη καταβολής του ποσού στη τράπεζα.

To Top