Επισήμανση για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.

κατασκηνώσεις αλεξάνδρα - ΟΑΕΔ

κατασκηνώσεις αλεξάνδρα – ΟΑΕΔ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.  Προσοχή όμως σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα  με την ιδιότητα του “εργαζόμενου” καθώς θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ , όπου στο πεδίο Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και να μην επιλέγουν το 0 (μηδέν). Σε περίπτωση που επιλέγουν το 0 (μηδέν) οι αιτήσεις τους θα απορριφθούν και θα πρέπει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να μπουν στη διαδικασία της υποβολής  ένστασης.  Όσοι  έχουν ήδη κάνει αίτηση βάζοντας 0 (μηδέν) θα πρέπει να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ έως τις 20/04/17. (παράγρ. 11, μέρος 2ο ,ενότητα Β της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ : “Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων , είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων”) . Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην γραμματεία της κατασκήνωσης 2310267805.

To Top