οι τυχεροί του διαγωνισμού μας

Ο κ. Σουρικάτα είναι στην γραμμή 40. Αυτοί που απάντησαν σωστά και κέρδισαν τα δώρα είναι:

Κυριάκου Νικόλαος

Κάλα Παυλίνα

Γικαλένκο Ναταλία

To Top